Thông tin chuyển khoản

 THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

========================= 

Á châu ACB - CN Tân Bình - TPHCM 

Phan Xuân Đạt 

145557949  

========================= 

Đông Á - CN Tân Bình - TPHCM 

Phan Xuân Đạt 

0102959514  

========================= 

Vietcombank  - CN Tân Phú - TPHCM 

Phan Xuân Đạt 

0071000982813 

 ========================= 

Sacombank (Sài Gòn Thương Tín) - CN Tân Bình - TPHCM 

Phan Xuân Đạt 

060115376783    

=========================  

Agribank - CN AN PHÚ , TPHCM 

 Phan Xuân Đạt 

 1606205017539 

=========================  

BIDV (Đầu tư và Phát triển VN) - CN TÂN BÌNH , TPHCM 

 Phan Xuân Đạt 

 36810000130183 

=========================  

VietinBank - CN TÂN BÌNH - TPHCM

Phan Xuân Đạt 

101866697637

=========================  

Techcombank - CN TÂN BÌNH - TPHCM

Phan Xuân Đạt 

19032832951013

=========================  

Chuyển khoản vui lòng đính kèm id đơn hàng hoặc số điện thoại của bạn!

DOTILO Me chỉ gửi hàng sau khi thanh toán hoàn tất